Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Pippurinen Kustannus Oy (Y-tunnus 3091961-6)

PL 20, 21201 Raisio

pippurinen@pippurinenkustannus.fi

+358 50 368 7766


Pippurinen Kustannus Oy:n asiakasrekisteriä käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja arkistoimiseen, ostokäyttäytymisen seurantaan sekä markkinoimiseen.


Pippurinen Kustannus Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä tarvittavia tietoja, joita ovat asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilaukseen liittyviä tietoja, kuten tilatut tuotteet sekä maksu- ja toimitustapa.


Henkilötietoja säilytetään rekisterin käyttötarkoitusten vaatimien toimenpiteiden ja lakien määräämän ajan.

Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.


Asiakkaalla on oikeus

  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen oikaisua
  • peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn
  • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä

Pyyntö näihin on toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla pippurinenkustannus.fi/verkkokauppa asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää näitä sääntöjä. Uusi, päivitetty versio julkaistaan tällä verkkosivulla.

Nämä säännökset tulevat voimaan 31.10.2019